HAZAI ÉS KÜLFÖLDI MODELLEK A PROJEKTOKTATÁSBAN

Nemzetközi Tudományos Konferencia

A konferencia elnöke:

Dr. habil. Koltai László dékán, Óbudai Egyetem, RKK

A konferencia Tudományos Bizottságának elnöke:

Prof. Dr. Németh Mária a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottság elnöke, a Százak Tanácsa tagja

Tagok:

 • Dr. habil. Paed Dr. Juhász György PhD, a Selye János Egyetem rektora
 • Dr. Lévai Attila, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja
 • Muhi Béla fizikus, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alelnöke
 • Dr. Nagy Melinda a Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánhelyettese
 • Dr. Námesztovszki Zsolt, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánhelyettese
 • Dr. Rechnitzer János a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője
 • Dr. Székedi Levente a Partiumi Keresztény Egyetem tudományos igazgatója
 • Dr. Csilla Gizinska, a Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszék mb. vezetője
 • Dr. Fóris-Ferenczi Rita, a Bábes- Bolyai Egyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar dékánhelyettese
 • Dr. Ilyés Ferenc, a Székelyudvarhely MÜTF Oktatási Központ ügyvezető igazgatója
 • Dr. Pálvölgyi Lajos PMP, a PROJECON Project Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója
 • Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet docense
 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita, Óbudai Egyetem RKK, oktatási dékánhelyettes
 • Dr. habil. Kisfaludy Márta DLA Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, dékán
 • Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes, Óbudai Egyetem RKK, Környezetmérnöki Intézet intézetigazgató
 • Dr. habil. Horváth Csaba, Óbudai Egyetem RKK, Médiatechnológiai Intézet intézetigazgató
 • Dr. Szabó Gyula, ÓE BGK Munkavédelmi kiemelt szakcsoport vezető
 • Prof. Dr. Tóth Péter, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, főigazgató

A konferencia Szervező Bizottságának elnöke:

Bodáné Dr. Kendrovics Rita, Óbudai Egyetem, RKK oktatási dékánhelyettes

Tagok:

 • Dr. Tomory Ibolya, Óbudai Egyetem TMPK, adjunktus
 • Dr. Kopják József, Óbudai Egyetem KVK, Automatika Intézet intézetigazgató-helyettes
 • Soósné Berecz Márta, Óbudai Egyetem RKK, oktatási intézetigazgató-helyettes
 • Békéssyné Jakab Cecília, Óbudai Egyetem RKK, dékáni hivatal
 • Tóth Andrea, Óbudai Egyetem RKK, dékáni hivatal

A konferencia kiadvány szerkesztője:

Dr. Borbély Ákos, Óbudai Egyetem RKK, kutatási dékánhelyettes

Koordinátor:

ÓE RKK, Pásztor Ildikó, Óbudai Egyetem RKK, dékáni hivatalvezető
email: pasztor.ildiko@rkk.uni-obuda.hu